VE VitalCat迷你兔肉饼主食冻干-全年龄段

$41.69
Shipping calculated at checkout.
weight: 8oz
Diners Club Discover Mastercard Shop Pay Visa WeChat Pay AliPay Union Pay
简介
  • 只需将所需数量的迷你肉饼碎开,然后加水泡开。适合从小猫到成年到成熟的所有年龄段。

  • 8oz

材料

兔骨头,兔肉,兔肝脏,兔心脏,兔肾脏,山羊奶,鲱鱼油,混合生育酚,维生素E补充剂

 

喂食指南成年猫
重量 测量
3磅 1/2饼
6磅 1块
8磅 1-1 / 4小馅饼
12磅 2个肉饼
对于小猫和哺乳期或怀孕的雌性:  喂食,应为所列数量的两倍,每天要喂2至3次。 


 

营养承诺
粗蛋白,最低 54%
粗脂肪,最低 20%
粗纤维,最大 3%
最大水分 8%