Catit Go Natural 豆腐砂-7升*2包

$23.99
结帐时计算运费

我们的产品缺货了。

Diners Club Discover Mastercard Shop Pay Visa WeChat Pay AliPay Union Pay
简介
  • 吸收高达自身重量3倍的水分
  • 99%无尘且低跟踪
  • 散发清香,带有气味控制
  • 容易挖出
  • 可冲马桶
  • 一份2包 1包7L
  • 一只猫可用60天