CattyMan 猫奶 - 成猫

$5.99
结帐时计算运费
重量: 200ml
Diners Club Discover Mastercard Shop Pay Visa WeChat Pay AliPay Union Pay
简介
  • 澳大利亚制造
  • 由鲜牛奶制成
  • 不含乳糖
  • 草饲牛奶
常温保存即可, 开封后需要冷藏保存
成分

牛奶(生奶、脱脂奶、乳清蛋白)、植物油、增稠多糖、乳糖降解酶、矿物质(钙、钾、镁、磷、铁)、乳化剂、维生素(A、B1、B2、C、D、E) )、牛磺酸